30. Vragen om duidelijkheid

Elk systeem is gebaseerd op een terug komend en vast staande volgorde. Anders kan je er nooit van op aan. Ik kreeg als kind vaak de antwoorden eerder als dat ik de vragen kon stellen. Later ben ik de vragen er bij gaan maken om het aan anderen uit te kunnen leggen.

1. Wie is doorgaans het sterkste, de man of de vrouw?

Antwoord: Doorgaans is het die met de meeste mannelijke hormonen.
Indeling: We starten met de 1 in dit systeem de planeet Zon, alles wat mannelijk is. Dat is niet echt altijd alleen maar het poppetje is man, maar wel de eigenschappen. Ook kan straks het getal wel als man voorkomen, als vader, broer enz.
1 – Mannelijke eigenschappen.
+ sterk, stoer, winnaar, voorruit gaan enz.
# Altijd is er wel iets te winnen.

2. Wie is doorgaans het liefste en kan kinderen krijgen?

Antwoord: Doorgaans, is het die met de meeste vrouwelijke hormonen.
Indeling: Na de 1 komt de 2 dan in het systeem met als planeet de Maan. Alles wat vrouwelijk is. Dat is niet echt altijd het poppetje vrouw, maar wel de eigenschappen. Ook kan het straks het getal wel als vrouw voorkomen, als moeder, zuster enz.
2 – Vrouwelijke eigenschappen.
+ gevoelig, warm, hartelijk, verzorging enz.
# Aan jezelf leren denken, niet alleen aan anderen.

3. Wat wil je als je de eerste twee vragen bij elkaar hebt?

Antwoord: Doorgaans, als je twee personen bij elkaar brengt met elkaars aanvullende hormonen, dan zien deze dat als een familie.
Indeling: Het getal 3 past daarbij van de planeet Jupiter. Het slaat op alles wat gezamenlijk is. De bedoeling van geld verdienen is, vermeerderen. Ook alles met groepen en geluk horen bij de drie.
3 – Samen zijn, de drie eenheid.
+ groep, geld, werk, huis, geluk enz.
# Probeert altijd overal het goede van te zien.

4. Als je de eerste drie bij elkaar hebt, wat zoek je dan?

Antwoord: Doorgaans wil je als familie je vestigen, of juist niet.
Indeling: De optelling komt dan op 4 de planeet Uranus. Vier richtingen op willen, of juist je willen vestigen. Nieuwe inspiraties want je hebt de eerste drie al, dan wil je iets anders.
4 – Verschillende wind richtingen.
+ alle kanten op, diversiteiten, meer enz.
# Accepteren, dat een richting kiezen moeilijk is.

5. Met de eerste vier bij elkaar, wordt het tijd om meer te leren?

Antwoord: Maak het niet te zwaar, licht denken en leven.
Indeling: Opgeteld maakt het nu 5, de planeet Mercurius. Als je niet op de juiste manier leert communiceren zullen de eerste vier niet goed blijven gaan. Ook zal je moeten leren om van kleine zaken te genieten en te ondernemen. Want de vier zorgde al voor grote overgangen.
5 – Communicatie op elk gebied.
+ reisjes, informatie, leren, lessen.
# Leren te praten over waar het echt over moet gaan.

6. Wat is het belangrijkste gevoel?

Antwoord: Liefde is een universeel gegeven voor alles wat bestaat.
Indeling: Opgeteld zijn we nu bij 6. Venus de planeet van de liefde, zorgt ervoor dat en ook echte goede momenten kunnen zijn in ons leven. Ook heeft het te maken met opoffering, maar niet te veel.
6 – Liefde.
+ zachtheid, goed voelen, warm hart.
# Niet alles is wat je denkt dat het is.

7. Wat houdt een mens op de juiste koers?

Antwoord: Geloof in eigen kunnen of een hogere macht.
Indeling: Wanneer je wilt groeien met de eerste 6 regels, zal je inzicht nodig hebben in wie en wat wij zijn. De optelling geeft ons dan de 7 van de planeet Neptunus. Geloof hoeft totaal niet kerkelijk te zijn van welke richting dan ook. Wel is het nodig dat je leert om het unieke in jezelf te leren zien. Als er iets goddelijks bestaat, dan ben jij het als unieke ziel. Geloof je zelfs daar niet in, dan heb je toch nog uniek met je DNA en vingerafdruk. Daar bewust van zijn is het.
7 – Spiritueel.
+ Eenzaam, studeren, aanvoelen, anders.
# Niet behorende bij de groep.

8. Is altijd doorgaan wel de juiste manier van aanpak?

Antwoord: De juiste weg kiezen is niet die wij altijd gekozen hebben.
Indeling: Wanneer wij alles nu op tellen, komen wij op 8 uit, de planeet Saturnus. Vasthouden aan dat wat goed is, maar niet te vast met oogkleppen op. Sommige hebben meer pech als dat het normaal is, ook dat is een weg met lessen. Als je leert dat een groot deel van de richting die je gekozen hebt, je opgelegd is, door anderen. Dan pas, zal je jouw eigen pad met vreugde gaan.
8 – Het vastte pad.
+ Vasthouden, doorgaan, rechtlijnig.
# Pech bestaat.

9. Kan ik met alleen liefde of met strijd mijn weg vinden?

Antwoord: Ja met liefde, als de wereld perfect is. Met strijd, nee. Beide zijn geen echte mogelijkheid, het is de combinatie.
Indeling: Let erop dat de 6 en 9 elkaars tegenbeeld zijn. Net als de 6 er niet kan komen met alleen liefde, kan de 9 dat niet met alleen strijd. Alle getallen tot nu toe bij elkaar maakt 9, de planeet Mars. We zullen in dit leven moeten leren strijden voor dat wat wij belangrijk vinden. Zonder de juiste inzet, komt er haast niks echt goed. Het kan zo lijken, maar waar geen positieve energie in gegaan is, zal ook geen positieve energie geoogst worden. In de Bijbel staat;

“Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog, en tand om tand. Maar Ik zeg u, dat gij den boze niet wederstaat; maar, zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe;” Matthëus 5:38-39

Dit is een verdraaide werkelijkheid van hetgeen er zich toen afspeelde en bedoeld werd. In een van mijn doorgekregen inzichten hierop, werd heel duidelijk aangegeven, ging dit om kansen geven. Niet om lijdzaam te zijn, maar ook niet naar het uiterste te willen grijpen. Ook rancune en wraak vallen hieronder. Gerechtigheid is echter dat wat je niet wilt dat jou geschied, doe dat ook een ander niet.

9 – Strijd, Kracht.
+ Vechten, doorgaan, kwetsend, oer gevoel.
# Alleen niet altijd willen winnen.

10. Wat is de tot nu toe machtigste energievorm?

Antwoord: Atoomenergie is de grootste energievorm die wij nu kennen op Aarde. Het is een totale sterkte, die bewijsbaar haast niet controleerbaar is. Hoe goed dat het ook kan zijn, het blijft ook een gevaar.
Indeling: Alle getallen bij elkaar maakt 10, van de planeet Pluto. Overal waar dit getal zijn opwachting doet, is er sprake van spanningen. Vaak overspanningen. Het op de tenen lopen, zonder het in de gaten hebben. De mannelijke eigenschappen van de 1 worden te hoog opgespeeld en er word veel te veel van zichzelf geëist.

10 – Atoomkracht.
+ Overspannen, druk.
# De lat ligt altijd, zonder het te weten te hoog.

0. Wat missen wij? Waarom was het er niet? Wie was er niet?

Antwoord: Waar de 0 voor een cijfer staat is dit. Staat hij erachter dan versterkt hij die ervoor staat, maar laat daarna toch een leegte achter.

“Men ontmoet zijn lot vaak op wegen,
die men ingeslagen had om het te vermijden”

Dit is de uitleg en manier waarop ik het ben gaan doen, omdat het bij mij paste. Om aan te geven dat het totaal niet van belang is hoe dat je het doet, geef ik weer een gebeurtenis uit mijn leven hier.

Ik leerde Yolanda kennen en omdat ik zo veel deed op het paranormale wilde zij mij ook mee hebben naar zaken en gebeurtenissen die zij graag wilde doen. Of al ooit gedaan had. Ik zat er niet echt op te wachten, maar ja je wil de ander ook niet gelijk van alles laten zien waar ze nog niet aan toe zijn. Ze had uit de krant gehaald dat er in de buurt een bloemen seance zou geven. Hij bleek nogal bekent in de regio. Ik heb wel ooit met bloemen en planten op de markten in onder Duitsland gestaan met mijn broers, maar heel veel meer heb ik er niet mee. Ze kunnen mooi zijn en fijn ruiken, maar ik heb er geen zwak voor. Dus naar zo’n avond, hoefde voor mij niet. We kwamen daar binnen en moesten allemaal een bloem mee brengen. Dat mocht van alles zijn. Ik heb een bloem op weg naar huis uit de wei gehaald. Er stond er eentje naast een slootje waarvan ik dacht, kijk jij bent wel iets waar ik nu mee voor de dag wilde komen. De hele tafel lag vol met bloemen en ik legde die van mij er op. Yolanda had die van haar zo ver als mogelijk was van die van mij neergelegd. Zij had ook wel een zeer gezonde achterdocht, kon niet anders ze had het zelfde sterrenbeeld als mijn Moeder.

De man die het zou laten zien kwam binnen en pakte een bloem van boven af en vertelde er van alles over. De vrouw waar het over ging, was ondersteboven en ik moet eerlijk zijn het was niet slecht. En dat uit mijn mond wil wat zeggen. Zo werkte hij een paar bloemen af en allemaal met het zelfde resultaat. Hij werd erg goed gevonden. Ik was er wel bij, maar toch niet helemaal, omdat ik niet wilde kijken of het wel allemaal klopte door mijn eigen ding te doen. Want als ik dan zou merken dat ik het met iets, niet met hem eens was, zou ik mijn mond niet kunnen houden. Dat wilde ik Yolanda en mij niet aan doen. Zij vond mij toch al altijd een te grote flapuit. Zij behoorde tot die mensen waar je alles bij moest bewijzen. Ze nam niks aan zomaar. Een goede eigenschap, maar voor mij zeker in de eerste tijd met haar zeer vermoeiend.

Het schiet mij te binnen dat wij aan een zwembad lagen net in het begin en ik had het over mijn sporten gehad. Wat ik allemaal gedaan had. Niet bewerende dat ik het op dat moment nog zou kunnen, maar daar had zij schijt aan. Ik had gezegd dat ik een paar keer per weer, als start van mijn training in die tijd wel 50 baantje zwom. Dat was 1 kilometer. Ik had het over totaal iets anders, maar ze legde haar boek neer wat ze probeerde te lezen, maar blijkbaar praatte ik op dat moment wat te veel. “Laat maar eens zien, dat je echt 50 baantjes kan zwemmen”, kwam er plotsklap uit. Ik keek haar aan en zag haar irritatie, ze had mij die weken dus wel aangehoord, maar zeker niet op mijn woord gelooft. Nu had ik wel voor heel veel minder met mensen gebroken, maar ja zij was toch speciaal voor mij, dat wist ik. Dus stond ik op en ben in het water gedoken. Ik was op dat moment echt niet meer zo goed getraind, maar als je vanaf je jeugd echt veel traint, dan blijft er veel hangen. Ik zwom niet te snel, want wilde niet gelijk mijzelf al tegenkomen. Na 10 baantjes kwam ze aan het water staan en zei, “ik snap het al wel, kom er maar uit”. Ik heb niks gezegd en mijn 50 baantjes uitgezwommen. Nooit hebben wij het er nog over gehad.

De man met bloemen wilde een pauze gaan nemen, dat kon je aan zijn handelen zien. Ook zag ik dat hij even zocht omdat het hem met elke bloem moeizamer afging. Ik hoorde later ook van Yolanda dat zij het niet in de gaten had, dus de rest zal ook wel niks gemerkt hebben. Opeens pakte hij mijn bloem en hij wachtte even, voordat hij zei, “deze bloem is door iemand meegenomen, die jullie nu zal laten zien dat hij het niet zo goed kan als ik”. Shit dacht ik, ja zo dacht ik wel altijd, maar nu even niet. Bloemen, doe mij een lol. Hij draaide zich naar mij om en gaf mij mijn eigen bloem. Hij had niet kunnen zien dat ik die meegenomen had, dat wist ik zeker. Want hij kwam pas later aan met zijn auto. Ik stond met mijn mond vol tanden, even. Toen ben ik opgestaan en pakte mijn bloem weer aan. Hij had dus niks over mij verteld, maar toch alles. Knap werk. Ik probeerde er nog vanaf te komen door aan te geven dat ik echt niks met bloemen had, maar daar ging hij helemaal niet op in. Hij ging zitten en kreeg wat te drinken. Ik voelde zijn vermoeidheid. Ik voelde ook dat hij het niet deed om mij op mijn nummer te zetten of voorschut te laten gaan. Nee hij was zeker dat ik het ook kon. Die zekerheid kon ik van hem overnemen, dat kan altijd en echt als je oefent iedereen. Het is als met elk kind of volwassenen, als je iets moet doen en de omstanders of toeschouwers zijn positief gestemd dan kan je daardoor extra groeien. Zelfvertrouwen is een raar ding. Het komt juist heel vaak niet van jezelf. Maar juist van wat je voelt van je omgeving. Daarom is alles wat je wilt presteren ook zo belangrijk dat je het doet in een omgeving en met mensen waar je jezelf door op kunt laden.

Ik pakte een bloem en was zo sportief om niet die van Yolanda te nemen. Want ergens had ik dat ook wel leuk gevonden, want zo veel van wat ik wist had ik haar ook nog niet verteld. Maar die ik nam, kreeg bij de eerst zin al de tranen in de ogen. Het ging erg goed en op een bepaald moment zag ik Yolanda onrustig worden. Ik wist het gelukkig gelijk, ik was veel te lang bezig en had het gelijk over van alles en meerdere bloemen. Ik verontschuldigde mij en ging snel zitten. De man was blij, hij was weer monter en kon de avond zeer geslaagd afmaken.

Ik wist nu zeker dat het geen reet te maken had met welk systeem dan ook, maar was wel blij dat ik er een had. Beter als bloemen in je handen vond en vind ik.

Het is altijd vragen om duidelijkheid en niks anders. Ja vertrouwen hebben, maar dat is iets wat je krijgt door dingen te doen die slagen. Als je niet bang bent om niet te slagen of niet geloofd dat falen bestaat win je altijd. 
Nooit geschoten is altijd mis.

Als je die getallen en hun omschrijving nu nog door je hoofd kunt laten gaan en er even voor open staat is het niet meer en niet minder als ergens een stukje houvast zoeken. Iets zoeken waardoor wij onzekere gegevens feitelijk kunnen maken. Als wij zaken uitsluiten, dan hebben wij ook aan de andere kant een oplossing. Leer te denken in oplossingen, maar dat doe je door de juiste vragen aan jezelf of aan andere te stellen. Als mensen je een vraag stellen, is dat meestal niet wat ze echt willen weten. Mensen zijn niet getraind meer om de juiste vragen te stellen. Ze hebben wel de aandrang om meer te willen weten, maar kunnen de vinger er doorgaans niet op leggen hoe dat ze het moeten omschrijven. Zeker als het om een persoonlijke of emotionele vraag gaat. Zorg dat als jij jezelf en anderen echt wilt leren kennen, je dat voor ogen houd. Elke vraag heeft onderlagen en hoe beter dat je die kunt vinden, hoe meer je de ander of jezelf kunt helpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *