34. Het berekenen

Bij mensen geboren in met 19 als geboorte jaar, nemen we om makkelijker te kunnen werken die in het begin niet mee, omdat die allemaal datzelfde gen hebben. Dat kunnen we wel meenemen, maar dan vertel je over jezelf net als iedereen een stuk gelijk. Iedereen in een bepaald Eeuw geboren heeft bepaalde overeenkomsten. Die zijn het sterkste in het midden en einde van die Eeuw. Als we nu dus nog niet zo lang in de datums zitten die met 20 beginnen (als ik dit schrijf is het 2019), dan nemen we die wel mee, omdat die nieuwe informatie van groot belang is.

Deze in deze Eeuw geboren, vallen dus onder een ander gesternte als die van de Eeuw ervoor. Mocht dit boek ooit dus na 2050 gebruikt gaan worden, dan kan je net zo goed die eerst 20 in het begin van het berekenen weg laten.

De optelling gaat van LINKS naar RECHTS, en met de kleinst mogelijke stappen.

Om tot een goede bepaling van levensperiodes te komen moeten we enkele regels goed in acht nemen.

  1. 1.Het aantal regels dat de optelling teweegbrengt.
  2. Man, vrouw, hond, kat, huis, auto enz.
  3. Het aantal regels delen door de te schatte leeftijd verwachting.
  4. Blokken van ongeveer 7 jaar maken.
  5. Mensen in 19. Geboren er 1 bij optellen (onder voorbehoud, dus zonneteken en ascendant).

Alles heeft zijn Zwarte en Witte kant (+ en -). Dit TAOÏSTISCHE principe is van groot belang in het leven, daarom heeft alles twee cijfers die tegelijk opgaan. Alles en iedereen heeft een innerlijke manier en een uiterlijke manier van optreden.

VOORBEELDEN

Man ( 0 t/m 80 á 85 jaar) 7 regels

80: 6 = 13.33 85: 7 = 12.14 jaar Gem. 12.735 Afgerond = 13 jaar

29-04-540 t/m 13
11-4-914 t/m 27
2-4-928 t/m 41
6-942 t/m 55
1556 t/m 69
6 = Ziel70 t/m 83
7 = Leven84 t/m Einde

Vrouw (0 t/m 85 á 90 jaar) 7 regels

85: 7 = 12.14 90: 7 = 12.85 jaar Gem. 12.495 Afgerond = 12 jaar

22-07-740 t/m 12
4-7-1113 t/m 25
4-7-226 t/m 38
11-239 t/m 51
2-252 t/m 64
4 = Ziel65 t/m 77
5 = Leven78 t/m Einde

Onbekend M/V 6 regels
85 : 6 = 14.16  90 : 6 = 15 jaar Gem. 14.58 Afgerond = 14 jaar

12 – 02 – 20060 t/m 14
3 – 2 – 2 – 615 t/m 28
5 – 829 t/m 42
1343 t/m 56
4 = Leven57 t/m 62
4 – 2 = 2 = Ziel36 t/m Einde

Onbekend M/V

85: 6 = 14.16 90: 6 = 15 jaar Gem. 14.58 Afgerond = 15 jaar

24-10-800 t/m 14
6-1-815 t/m 28
7-829 t/m 42
1543 t/m 56
657 t/m 62
763 t/m Einde

Onbekend M/V

85: 5 = 17 90: 5 = 18 jaar Gem. 17.5 Afgerond = 17 jaar

01-01-500 t/m   17
1-1-518 t/m 34
2-535 t/m 51
752 t/m 59
860 t/m Einde

Telefoonnummer 0640304626

0+6+4+0+3+0+4+6+2+6 = 31 = 3+1 = 4, staat o.a. voor Uranus.

Toelichting: Dit telefoonnummer kan je voor van alles gebruiken er is geen speciale richting waarvoor het wel of niet te gebruiken is. Het is opgebouwd door 3 een 6 en 2 maal een 4. De persoon die dit nummer gebruikt, is voornamelijk met goede bedoelingen bezig, maar zal niet echt contact krijgen, daar gaat zijn leven veel te veel richtingen voor op. De 31 geeft aan, dat het nummer en de persoon die het gebruikt, wel met anderen in contact wil komen, maar opgeteld is het weer een 4, dus anderen zien het niet zitten om vast contact te hebben.

Huisnummer 24

2+4 = 6, staat o.a. voor Venus.

Toelichting: Vrouwelijke uitstraling en gevoelig, maar ook emotioneel huis. Waar meerder mensen zullen gaan wonen. Het is niet makkelijk om in dit huis te blijven wonen, maar ook moeilijk om er weg te gaan, omdat de 2+4 = 6 ervoor zorgen, dat het de beste oplossing zal blijken te zijn. Het is liefde waar het omgaat. Dit is een liefdes huis.

Serienummer op een broodrooster 789488749

7+8+9+4+8+8+7+4+9 = 64 = 10 = 1, staat o.a. voor de Zon.

Toelichting: Opgebouwd uit haast alle hoge cijfers plus twee keer een vier. De bedoelingen waren wel goed toen het gemaakt werd. Halende uit de 64, maar de 10 zorgt voor te veel druk op presteren. Als laatste cijfer een 1, wat verteld aan wie je het maar het beste kan geven, of voor jezelf. Niet als je rustig bent en het langzaam wilt doen. Het is een stressvol apparaat wat niet makkelijk in de bediening zal blijken te zijn. Door de vele 7vens en 8ten erin is er kans op storingen die niet te vinden zullen zijn. Ik kan het niet aanbevelen voor iemand die het vaak wil gebruiken. Het is meer om in de kast te staan en mooi te zijn.

Praktijkvoorbeeld, klok.

Je wordt in de nacht wakker, terwijl je met een probleem naar bed ging. Het probleem was bijv. “moet ik nu wel of niet gaan werken?”


Je klok geeft aan, 04:03.

Toelichting: De eerste 0 geeft aan: vanuit de leegte. De 4 geeft aan: Je kunt er alle kanten mee op. De derde 0 versterkt de 4 ervoor, wat vertelt dat je geen echte beslissing kan nemen. Het laatste getal de 3: Wijst ons op dat er geld verdient moet worden om in ons leven door te kunnen gaan.

Conclusie: Het leven is op dat moment een wirwar van spelende zaken, maar je staat maar beter op en gaat werken, omdat je anders je rekeningen niet kan betalen. En als je een gezin hebt of andere situatie dan komt die anders onder druk te staan.

Dit zijn reken oefeningen, om je te laten zien hoe je het moet doen. Het is normaal als je nu de uitleg erbij, nog niet kunt volgen. Als je verder komt in het boek, zal je teruggaan en het zal duidelijk worden voor je. Toch wilde ik nu een paar voorbeelden geven van berekening en toelichting, over hoe het systeem je kan helpen met gewoon dagelijkse vragen.

Verdere uitsplitsing van informatie.

Voor de geboortedata, delen wij elke regel nog op in jaren zodat wij nog meer extra informatie hebben, zoals te lezen is bij de voorbeelden.

Dit lees je als een slang die een pad zoekt. Die begint bij je geboorte dag, dan naar het einde van die lijn, dat is je pubertijd. Dan maakt deze een s beweging en gaat verder op de regel onder jouw geboorte dag en zo gaat hij met een slang beweging over jouw pad deze levens.

Elke cijfer en reken combinatie die je onder weg kunt maken verteld belangrijke zaken over jouw pad. Dit is niet jouw ziel of DNA en ook niet jouw leven. Maar wel het pad wat jij moet lopen in dit leven.

Net als in de Bijbel zorgde een slang ervoor dat er verleidingen op ons pad kwamen. Ik heb dan ook doorgekregen dat die verwijzing in die geschriften hierop sloegen. Wij gaan op een pad, met de ziel en DNA, die wij van tevoren hadden gekregen. Dat pad is van tevoren bepaald, daar is niet van af te wijken.

Wij worden geboren, op een bepaalde dag, tijd, plaats en land, welke van zeer groot belang zijn voor onze mogelijkheden en invloed op ons te lopen pad in deze wereld.

Wel kunnen wij met heel veel leren dat pad beter laten verlopen.

Verworven Inzichten heet dit.

Als je weet wat er op je pad komt, dan kan je er altijd beter mee omgaan en of ook meer uithalen. Maar je kan geen ander pad gaan, als er voor je uitgestippeld is bij aanvang. Je doet mee in dit spel des levens en kan niet voor een ander spel gaan, ook al zouden soms heel veel mensen dit wel willen.

Het lijkt ergens op ganzenborden. Je hebt een poppetje, je gooit je stenen en kijkt hoeveel stappen je mag maken. Dan zie je ook op welke vlakjes komt. Als aan dit spel begint zie je die vlakjes allemaal al liggen en kan je proberen om er makkelijk overheen te komen. Soms lukt dat en bij anderen kom je erbovenop en moet je dit les toch leren, zonder over te kunnen slaan.

Als je dus alles zou begrijpen en alle vlakjes zou kunnen zien in dit leven en ook de spelregels van ons levens spel zou begrijpen. Zeg maar je hebt dit boek echt begrepen en veel aanleg. Dan is het nog heel erg belangrijk om te begrijpen, dat je nooit die vlakjes, gebeurtenissen die je echt mee moet maken, over kunt slaan. Het pad is er en de vlakjes ook. Je kan er alleen maar het beste van maken.

Maak ook op een apart blad, het liefst in jouw eigen aangelegde map of op je pc-aantekeningen. Nu ook jouw geboortedatum op deze manier uitrekenen. Dan heb je gelijk kijk op, jouw Ziel/ DNA-getal en ook op jouw Levens getal. Als je de slang hebt begrepen, kan je ook al snel zien op welke leeftijden er bepaalde gebeurtenissen op jouw pad kwamen en nog zullen komen. Daar ga ik nu even verder op in door het pad weer op te delen in stukken. Dit hoef je allemaal niet in het begin allemaal te doen. Houd je eerst aan de grote lijnen en dan als je wat meer inzicht in het geheel krijgt, ga je verder met opdelen.

Het levenspad opdelen in tijdsmomenten.

Ik neem daarvoor gewoon even de eerste regel van het eerste voorbeeld.

                        29        –           04        –           54

De eerste regel is hier dus 13 jaar, maar wij hebben daar 6 getallen staan (er komt dus altijd een 0 voor als het een cijfer onder de 10 is, let daarop want die telt wel degelijk mee).

Het getal nul is niet niks, het geeft aan dat er iets niet is, of was als het daar staat. Als de nul echter achter een getal staat, zeg even 10, dan geeft het juist een versterkte werking op het getal ook wat ervoor staat. En vloeit dan vaak uit als een nul, leegte naar het andere toe. Omdat het te veel was voor dat getal ervoor, en een bepaalde mate van overspanning met zich mee brengt in het leven. Te veel is niet soms, maar altijd te veel.

13 jaar delen op 6 = 2.166 (afgerond op 2 jaar, maar let dus op dat het allemaal iets meer moet zijn, zodat je aan het einde ook uit komt). Er zijn maar heel weinig gebeurtenissen die op een dag vallen, vaak zijn gebeurtenissen in een stuk tijd beter te zien. Daarom overlappen vaak tijdsegmenten elkaar, omdat zaken in elkaar overlopen in het leven.

Dan komt er dus onderstaande als informatie bij.

290454
0 t/m 22 t/m 44 t/m 66 t/m 88 t/m 1010 t/m 12

Wij delen dan het gemiddelde dus ook nog een keer op 3 de cijferblokken en dan ziet dat eronder zo uit.

13 delen op 3 = 4.33 (afgerond op 4 of 5 jaar, aangezien wij ook hier weer een overlapping hebben.)

290454
0 t/m 4,54,5 t/m 99 t/m 13,5

Uit ervaring weten wij dat een kind vanaf zijn geboorte langzaam opstart met leren en meemaken, dus schuif eerder de jaren naar rechts als naar links.  Het blijkt dus dat in eerste instantie er een overlapping is van ongeveer 1 á 2 jaar.

In de eerste 2 á 3 regels in ons leven zit de meeste beweging, dus is het raadzaam om hier eerder naar beneden als naar boven af te ronden.

Zelfs volgens de medische wetenschap worden iedere 7 jaar belangrijke cellen vernieuwd in ons lichaam, en in de bijbel is symbolisch sprake van 7 vette en 7 magere jaren. Ook staat er te lezen dan God de Aarde in 7 dagen zo maakte als dat wij die kennen. De belangrijkste energiecentra in ons lichaam zin de 7 Chakra’s.  Er zitten 7 kleuren in de regenboog. En zo kan ik nog heel erg lang doorgaan, zoek maar zelf eens op dit getal, dan zal je versteld staan hoe vaak het belangrijk is ook in de wereldgeschiedenis.

Nog een aardigheidje als voorbeeld gelijk ook.

7 uur in de avond wordt als 19:00 geschreven.

Dat is 1+9+0+0 = 10 = 1 Die komt van de 10, dat vertelt ons zeer kort; getal 1 = Zon, de weg gaan en de leiding nemen. Het voortouw nemen, maar de druk van de dag kan zwaar vallen als wij niet op gepast hebben om nog energie over te hebben. Veel stressvoller als de ochtend 07:00. Die verteld ons, Neptunus. Het moment van spiritualiteit, het alleen op gang komen en leegte hebben. We kunnen de dag aangaan met een fris hoofd. Het juiste moment om te leren.

Om nu het systeem dagelijks en zeer handelbaar voor het meeste te maken kunnen we stellen dat de blokken, tijdsmomenten met overlappingen te zetten zijn op 7 jaar. Wil je iets heel belangrijks uitwerken, dan gebruik je de uitgebreide manier, maar in het begin zou ik het hierbij houden. Werkt echt haast altijd wel voldoende.

Het is dus aan te raden om iedere regel op te delen in drie stukken. Als je de eerste lijn toch met 19 erbij wilt werken, dan natuurlijk in vier net als dat wanneer je met het jaar 2000 of later werkt. Het werken met 4 blokken bij 1900 geboortedata, zal je leren dat die tijd, er iets gebeurde een tijdspanne was die al die mensen gemeen hadden, maar wel op hun eigen manier plaatste. Dat kan, maar heeft geen directe invloed op de belangrijkste latere gebeurtenissen in het leven van de 1900 mensen, zoals ik al eerder beschreven heb.

Als je op deze manier gaat werken zoals ik zeker in eerste instantie aan kan bevelen, dan zal dit als resultaat hebben dat ieder getal (van één of twee cijfers) extra informatie oplevert over een periode van 5 á 7 jaar.

Om een eerste indruk te hebben nemen we meestal eerst de grote lijnen door, en om de puntjes op de i te zetten delen we het geheel op tot deel-fragmenten waarover we dan meer kunnen vertellen. Werkt dat goed voor je dan kan je altijd nog een stap verder en de verdeling van tijd preciezer maken.

Uit ervaring blijkt dat een speling van 2 jaar, dus lopend tussen de 5 á 7 jaar een erg goede indicatie geeft over het tussenliggende gedeelte. Ervan uitgaand dat de periode lopend naar de 7 jaar toe iedere keer in ons leven van cruciaal belang is, kunnen we ons daar gerust op richten.

Korte herhaling en verder.

Nog even over 1900 en het jaar 2000. Als we een uitgewerkte, op zijn kop staande piramide als voorbeeld nemen (b.v. 14-12-19), komt het er zo uit te zien.

14 – 12 – 19

 5  –   3 –  5

     8  –  5

       13

        4 (5) ® Hier komt dus zoals boven al iedere keer aangegeven was, een kleine optelling bij, namelijk die 1900. Dat wordt dus 1 + 9 = 10 = 1. De reden van weglaten is dan ook,

De 4 is hier het Ziel/ DNA-getal en de 5, waar het jaartal bij komt het Levens getal.

Als het dus 2000 is dan tellen wij die 10 wel mee en moet je die er aan het einde om het ZIEL/ DNA-getal te krijgen die 2 + 0 = 20 = 2 vanaf trekken. Dan is het ziel getal dus 2 minder als het levensgetal.

2000+ kinderen, zijn anders. Dat blijkt ook uit deze berekening. En verteld ons veel over die gehele generatie. 

Als je het ziel getal neemt en je bekijkt alles wat je ervan kunt vinden, dan kan je aan het levens getal zien, waar je naar toe moet leren in dit leven op jouw uitgerekende pad.

Wat betekent dat nu? Eigenlijk heel simpel, dit is waar wij naar toe moeten groeien in ons leven (of als u in volgende levens gelooft, het volgende leven). In de uitleg zult u dus altijd rekening moeten houden met dit gegeven. Want iemand die een 4 is (zoals in dit voorbeeld), uiteindelijk op latere leeftijd een 5 zal worden, en dus het hele leven een drang zal hebben om die dingen die voor een 5 zo kenmerkend zijn, te verwerven.

Gemakkelijk gezegd, een vier wil altijd wel verhuizen, maar zal naarmate hij ouder wordt als een echte 5 erover praten. Als u goed opgelet heeft, dan zult u zien dat die 19 of 20 voor de rest geen invloed zouden hebben, omdat we altijd in blokken van twee, van links naar rechts werken. Alleen bij de laatste optelling, dus voordat we aan het eindgetal komen, steekt die 19 of 20 pas zijn waarde naar voren. Als we dus bij die plaats in onze omgekeerde piramide aan komen, moeten we er dan ook rekening mee gaan houden, zodat we er een extra gegeven bij hebben.

Toegepast op het laatste voorbeeld; de lijn van 8 – 5 krijgt als extra dimensie dat de 5 naar een 6 en dat 13 naar 14 kan groeien. Als achtergrond kunnen we nog even in onze gedachte meenemen dat die 19 op de eerste lijn slaat op het leeftijdsgebied waarin de mens zijn puberteit mee maakt, dus een tijd zoals bij nummer 10.

HET GETAL             : 10 STEEKWOORDEN       : OVERMACHT – OMZETTING = psychische spanningen – mediamiek – intens – jaloers – concentratievermogen.

10 = Pluto: de kracht die zorgt voor regeneratie. Alles wat leeft heeft op een gegeven moment zijn doel bereikt of zijn kracht uitgeput. Pluto is de kracht die symboliseert dat er dan een eind komt, zodat er plaats is voor een nieuwe kiem. Pluto wordt geassocieerd met macht (en b.v. multinationals vanwege zijn sterke energie).

Aangezien de 1 mannelijk (dus hard) is, zal de puberteit voor degene die na het jaar 2000 geboren worden wat gemakkelijker, openlijker maar emotioneler verlopen, zoals het de 2 (het vrouwelijke) beaamt. Natuurlijk moet u alles veel uitgebreider bekijken, en hoe meer u er mee bezig gaat, hoe meer u het in de vingers krijgt. Maar dat is met alles in het leven. Als laatste wil ik u er nog op wijzen dat een 0 zowel alleenstaand (iets wat er niet is) als duo gezien moet worden. Dus 20 is als duo een versterkte 2 enz. Een duidelijk voorbeeld is de 10. Als enkel gezien; de 1 is leider. Er wordt iets gemist en als duo de 10 die vertelt dat er ook nog altijd voor overspannenheid opgepast moet worden. Ook nog even iets over andere nummers, b.v. huisnummers, telefoonnummers enz.

Hiervoor gelden dezelfde regels, b.v.:  als u bij iemand op visite wilt gaan met huisnummer 184;

18 – 4

  9 – 4

    13

     4 ® groeiend naar 5.

(Of 1+8+4 = 13 = 4, Uranus, de veranderlijke. +1 om te zien welke groei er moet zijn = 5 Mercurius, communicatie, leren praten enz.)

= (Groeiend is dus ook de opdracht in het volgende leven, en is dus -1 het vorige leven!)

U kunt beter van tevoren informeren of de persoon thuis is, voordat u voor een gesloten deur komt. Natuurlijk zal iemand die daar woont op latere leeftijd vaker thuis zijn. Als de persoon een 5 is, dan komen we tot de optelling 4 + 5 = 9, dus maakt u borst maar nat.

HET GETAL             : 9 STEEKWOORDEN: VERBREKING – AANDRIFT = conflicten – ongelukken – hartstocht – seks – impulsief – energie – agressief.

Als u dit doorgewerkt hebt kunt u echt aan de slag, voor uzelf, maar ook zeer voorzichtig voor anderen.


Onthoudt altijd goed dat u geen dingen aan anderen vertelt die zij niet zouden willen weten. Dus blijf met beide benen op de grond staan en laat u hoofd niet op hol brengen. Veel succes met wat volgens mij een van de beste manieren is om uzelf en anderen beter te leren kennen.

Ik heb hier na ook nog extra informatie toegevoegd, die ik door de jaren als goed en nuttig heb ervaren. Deze zijn voor iedereen geschikt en kunnen helpen om een nog bredere kijk te krijgen op wat er te koop is in deze wereld. Maar voor die echt wat verder willen gaan, of die nog veel uitgebreidere toelichtingen en van elk cijfer minimaal een A4 vol met informatie willen. Die kunnen een workshop of cursus volgen. Mogelijk breng ik dan ook nog weleens uit in boekvorm, maar mondeling is altijd beter als je verder wilt.

Ik heb geef op het moment van schrijven dan ook hier nog workshops en cursussen in.

Als u daar meer over wilt weten kunt u kijken op de website: www.shihan.eu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *