39. Ennagram Typen

Persoonlijkheden model

Het enneagram is in veel verschillende boeken over te lezen, ik heb dat hier neergezet, wat voor mij van belang was en waar ik van denk dat het een aanvulling en onderdeel is van mijn systeem.

Het gaat hierover zowel bewuste als onbewuste gedragsregels. En zijn geen goede en slechte typen, maar wel hebben alle hun eigen, “eigenaardigheden” die heel nuttig kunnen zijn om te weten.

Ook hier gebruiken we negen typen mensen, waarvan je kan leren hoe dat het is, maar ook zeker waar je aan kunt werken. Of af moet leren.

Wij hebben als mens, zoals eerder al beschreven, allemaal wel wat van elkaar. We zijn allen niet gelijk, maar hebben wel gelijke eigenschappen. Sommige eigenschappen zijn nu eenmaal dominanter aanwezig en andere haast niet. Daar ligt ook vaak een stuk van ergernis om met anderen om te gaan, omdat wij zaken en eigenschappen bij de ander herkennen, maar deze blijken dan bij de ander toch anders te zijn. Gelijk is er niet, wel overeenkomsten. 

“De negen types verhouden zich in een gestructureerde wijze tot elkaar. Als iemand ontspannen en effectief is (in veilige omstandigheden) neemt hij de goede eigenschappen van een bepaald ander type over (in het plaatje tegen de pijlen in) en als iemand juist gespannen is (in stressvolle omstandigheden) neemt hij de slechte eigenschappen van weer een ander type over (met de pijlen mee).”

(Bron boek enneagram)

Kort overzicht verschillende enneagrammen.

Type 1 Realistisch, consciëntieus, grondig en principieel
De PERFECTIONIST in je heeft besloten dat je perfect moet zijn en geen fouten mag maken, omdat je anders niet geliefd bent en (dan ook) niet zult overleven. De Perfectionist kan leren van de Individualist en van de Enthousiasteling, zowel door positieve als door negatieve aspecten van dezen te bestuderen.

Type 2 Warm, betrokken, hulpvaardig en verzorgend

De HELPER in je heeft de beslissing genomen dat anderen, als je ze helpt en tegemoetkomt aan hun wensen, van je zullen houden.
De Helper kan leren van de Leider en van de Individualist, zowel door positieve als door negatieve aspecten van dezen te bestuderen.

Type 3 Energiek, optimistisch, zelfverzekerd en doelgericht
De WINNAAR vindt dat je je doelen moet bereiken om geliefd te zijn.
De Winnaar kan leren van de Vredesstichter en de Volgeling, zowel door positieve als door negatieve aspecten van dezen te bestuderen.

Type 4 Gevoelig, warm en scherpzinnig
De INDIVIDUALIST denkt dat als je maar anders bent dan anderen, anderen daardoor tot je aangetrokken worden.
Kan leren van de Helper en de Perfectionist, zowel door positieve als door negatieve aspecten van dezen te bestuderen.

Type 5 Introvert, leergierig, analytisch en inzichtelijk
De DENKER is van mening dat je alles moet weten en begrijpen om te kunnen overleven en geliefd te worden.
Hij of zijn kan leren van de Enthousiasteling en de Leider, zowel door positieve als door negatieve aspecten van dezen te bestuderen.

Type 6 Verantwoordelijk, betwijfelend, betrouwbaar en loyaal
De VOLGELING is altijd betrouwbaar en loyaal en vindt dat je altijd op hem moet kunnen vertrouwen. Dat is, vindt hij, nodig om geliefd te zijn en te overleven. Kan leren van de Winnaar en de Vredesstichter, zowel door positieve als door negatieve aspecten van dezen te bestuderen.

Type 7 Energiek, levendig en optimistisch, de Avonturier.

De ENTHOUSIASTELING is van mening dat je altijd leuk moet zijn, vol grapjes en anderen moet opvrolijken om geliefd te zijn en te overleven. Zij of hij kan leren van de Perfectionist en de Denker, zowel door positieve als door negatieve aspecten van dezen te bestuderen.

Type 8 Direct, onafhankelijk, zelfverzekerd en beschermend, de baas.

De LEIDER in je vindt, dat als je sterk en krachtig bent, anderen naar je op zullen kijken en daarom zal je geliefd zijn en overleven. Kan leren van de Denker en de Helper, zowel door positieve als door negatieve aspecten van dezen te bestuderen.

Type 9 Ontvankelijk, goedaardig en ondersteunend

De VREDESSTICHTER vindt dat als je altijd de vrede bewaart en geschillen toedekt, bemiddelt, anderen van je zullen houden en jij zult overleven. Kan leren van de Volgeling en de Winnaar, zowel door positieve als door negatieve aspecten van dezen te bestuderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *