Artikel wat iedereen zou moeten lezen

Dit artikel zit achter een abonnement en als je dat niet hebt krijg je niet die informatie die je nodig hebt om straks ook de juiste beslissingen te kunnen nemen als wij weer moeten gaan stemmen. Als je kunt betalen doe dat dan voor 1 krant maar ik blijf volhouden dat de echt belangrijks stukken voor iedereen te lezen zouden moeten zijn, daarom hier de platte tekst zodat je wel de info krijgt maar niet de luxe van een echte krant lezen.

Initiatiefnemers zijn de stikstofprofessoren Han Lindeboom en Johan Sanders, die deel uitmaken van de oorspronkelijk aan D66 gelieerde Focusgroep Stikstof, aangevuld met bijdragen van andere wetenschappers. Vandaag presenteert Lindeboom het aan onder meer de VVD-Kamerleden Sophie Hermans en Thom van Campen.

„Zonder moeite kunnen we achter het doel van het kabinet staan om 39.000 ton stikstof emissiereductie te bereiken voor 2034”, stelt Sanders, emeritus hoogleraar biobased economy aan de Wageningen Universiteit. Dat kan door met veel minder stikstof uit kunstmest en geïmporteerd veevoer toch dezelfde landbouwopbrengsten te halen, zowel in de veehouderij als de akkerbouw.

Aminozuren

Negen innovaties beschrijft het rapport die vrijwel gebruiksklaar liggen om de stikstofuitstoot te reduceren. Zo zouden meer essentiële aminozuren in het voer voor varkens en kippen het stikstofgehalte in de mest flink verlagen. Het gebruik van bietenloof als veevoer helpt winst te boeken en als gras met vlinderbloemigen (zoals klaver) wordt geteeld, is minder kunstmest nodig voor eiwitrijk voer. „Dat is in Ierland al aangetoond”, aldus Sanders.

Meer dan de helft van de technologieën ligt klaar op de plank. Andere hebben volgens het plan een duwtje nodig via extra onderzoek. Als het Rijk helpt 100 miljoen euro te investeren voor 3 tot 5 jaar kunnen ook die technieken breed worden uitgerold. „Zo creëer je strategische waarde. Want andere landen in de wereld zullen ons willen kopiëren.”

Kritiek

In het plan klinkt ook kritiek op de missers in de huidige kabinetsaanpak. Zo wordt de inmiddels brede kritiek herhaald dat de huidige modellen Aerius en OPS om uitstootemissies en neerslag van stikstof te schatten absoluut niet geschikt zijn. Ze zijn veel te onnauwkeurig en geven een onzekerheid tot 95%. Het maakt onteigening van veehouderijen op basis van dergelijke modellen uiterst dubieus.

Lindeboom, emeritus hoogleraar mariene ecologie, kritiseert op zijn beurt het gemak waarmee de rijksoverheid stikstofoxiden (uitgestoten door verkeer en industrie) verrekent met ammoniak (uit de landbouw). Die twee stoffen gedragen zich volstrekt verschillend. Ammoniak slaat in de hoogste concentraties dicht neer bij de bron terwijl stikstofoxiden langere afstanden overbruggen. Schiphol helpen door boerderijen uit te kopen, vindt hij daarom onbegrijpelijk. „Dat is leuk voor boekhouders, maar de natuur heeft er geen bal aan. Voor hetzelfde geld heeft het zelfs een slechtere uitkomst.”

Mantra

De kritiek van Lindeboom en Sanders is opvallend omdat zij gelden als belangrijke stikstofdeskundigen binnen regeringspartij D66. In de podcast Op z’n kop van Marianne Zwagerman en Rick van Veldhuysen stelde Lindeboom al eerder dat D66-Kamerlid Tjeerd de Groot niets van deze kennis uit de zogenoemde Focusgroep Stikstof wilde weten. De Groot wenste vast te houden aan zijn mantra ’halvering van de veestapel’.

In de inleiding van het nieuwe plan ’Kritische kanttekeningen bij aanpak stikstofcrisis en handreikingen voor oplossingen’ is Lindeboom kritisch op het vermogen van Den Haag om voorbij de eigen overtuigingen te kijken. „Er zijn geluiden dat er verborgen agenda’s onder de huidige maatregelen liggen. Zo zouden veganistische utopisten het overheidsbeleid onevenredig beïnvloeden. Kritische wetenschappers worden doodgezwegen of krijgen een spreekverbod. Nieuwe informatie wordt genegeerd of geminimaliseerd. Dit verdient nadere aandacht.”

Bron: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1818929081/nieuw-plan-stikstofaanpak-zonder-veestapelkrimp