Het maakt niet uit of je door de hond of de kat gebeten wordt

https://www.telegraaf.nl/financieel/1925258459/rampscenario-voltrekt-zich-hitte-jaagt-prijs-van-elektriciteit-verder-de-hoogte-in

De regeringen willen dat wij alles elektrisch gingen en nog meer gaan doen. De regeringen wilde dat wij allemaal op gas gingen stoken, koken en ook de meeste elektrische centrales werken op gas of zelfs nog op steenkool. De regeringen willen dat de boeren minder gaan boeren, zodat er minder goederen op de markt komt en of van nog verder moeten komen, wat de prijzen ontzettend op zal drijven. En elk denkend mens …. Moet het toch een keer duidelijk worden dat het allemaal regels zijn waardoor de rijken meer verdienen en wij als burgers er slechter aan toe komen en nog heel veel meer zullen moeten inleveren. Heel veel jaren hebben alle regeringen en rijken gezien dat onze populatie zo groeide dat ze daar de winst uit konden halen, maar nu wij steeds meer vergrijzen en er steeds minder mensen uiteindelijk zullen en kunnen werken omdat alles geautomatiseerd is, moet er dus meer verdient gaan worden op minder. Minder gas en energie moet meer opbrengen. Minder brandstoffen voor vervoer zullen meer op moeten brengen. Minder etenswaren in de supermarkten moeten meer opbrengen en dat is er wat nu al een tijdje gaande is. Want ook werd Corona aangegrepen om ontzettend veel geld te verdienen en niet om gezondheidsredenen, maar gewoon als verdien model en dat zullen ze ook niet meer los gaan laten. Wij zullen als burgers steeds afhankelijker worden van banken en elektronische bestel diensten omdat de meeste winkels en bedrijven zullen verdwijnen, omdat het grote geld daar te weinig grip op kan hebben.

Regeringen en rijken zullen wijzen naar … Oorlogen en Pandemieën die de reden zijn dat alles zo duur is geworden en dat had waar kunnen zijn, als die regeringen en rijken er armer van hadden geworden. Maar geloof mij en lees het overal, tussen de regels nog meer als in de grote koppen… Alle echte rijken en groten zijn er op voorruit gegaan door de zogenaamde problemen waar wij in zitten… Want wij zitten er wel in maar hun niet….

Aangezien het artikel mogelijk niet door iedereen te lezen zal zijn hier de platte tekst met mijn zin dat als je het kan betalen steun dan in ieder geval een krant, want het is belangrijk dat ze blijven bestaan, zodat wij nog iets aan echt nieuws te lezen krijgen. Maar ook ben ik er totaal op tegen dat belangrijke info voor de burgers die het juist niet kunnen betalen achter een abonnement zit.


Noorwegen

Het Scandinavische land is een van de belangrijkste exporteurs van elektriciteit in Europa, in normale tijden bovendien tegen erg schappelijke prijzen. Maar de Noorse energieminister Terje Aasland wil die export – onder meer naar Nederland, België en Groot-Brittannië – nu gaan beperken. Reden? Heel wat Noorse elektriciteit wordt opgewekt via waterkrachtcentrales. In veel Noorse stuwmeren, die deze energiecentrales van water voorzien, staat door de aanhoudend hoge temperaturen echter veel minder water dan normaal het geval is.

Volgens Aasland is in sommige Noorse regio’s de energieproductie al met bijna 20 procent gedaald. En dus wil hij een plan klaar hebben om de export te beperken als de waterstanden nog verder blijven dalen, zodat Noorwegen straks niet zelf in de problemen komt.

De Noorse regering komt zelfs van vakantie terug om het plan tot uitvoering te brengen. Maar ze begeeft zich op gevoelig terrein, aangezien volgens afspraken binnen de Europese energiemarkt zo’n exportbeperking niet is toegelaten.

Groot-Brittannië

Het anders zo kille en regenachtige Groot-Brittannië bereidt zich voor op alweer erg hoge temperaturen. Naar verwachting zullen de Britten weer een record aan elektriciteit verbruiken. Eerder moesten ze al eens door België uit de brand worden geholpen toen in de regio Londen een stroomtekort dreigde.

Volgens energiedenktank Aurora Energy Research kan het hoge energieverbruik – in combinatie met straks minder elektriciteit uit Noorwegen – ertoe leiden dat een stroomtekort moet worden vermeden door steenkoolcentrales in de regio’s Nottinghamshire en West Yorkshire opnieuw op te starten. Een erg dure operatie, aldus de denktank, die wegens de luchtvervuiling tot protest van milieubewegingen zal leiden. De almaar duurdere energie is in Groot-Brittannië al weken gespreksonderwerp nummer één.

Frankrijk

De Fransen kregen in juni al een eerste hittegolf over zich heen, en sindsdien zijn de temperaturen maar nauwelijks gedaald. Met grote gevolgen voor het waterpeil en de watertemperatuur in tal van belangrijke rivieren. De gevolgen zijn ook zwaar voor de kerncentrales die op de oevers zijn gebouwd en die nu over onvoldoende koelwater dreigen te beschikken.

Electricité de France (EDF) – de uitbater van de Franse kerncentrales – maakte vorige week bekend dat de energieproductie fors lager zal liggen omdat het enkele kerncentrales noodgedwongen op een lager pitje moet zetten. De Franse wetgeving verbiedt immers om koelwater van een te hoge temperatuur opnieuw in rivieren te lozen, wegens mogelijke natuurschade. Door de hoge (water)temperaturen van de voorbije weken zijn die limieten op een aantal plekken overschreden.

Voor vijf kerncentrales heeft de Franse nucleaire waakhond ASN nu een afwijking toegestaan, omdat de energiebevoorrading anders in gevaar komt. Daar komt nog bij dat tal van kerncentrales stilliggen voor onderhoudswerken.

Duitsland

Nergens anders in Europa is de energiecrisis zo voelbaar als in Duitsland. Uit vrees voor energietekorten deze winter heet het land nu al verregaande maatregelen genomen, denk aan zwembaden waar alleen nog koud water uit de douches komt. Hoofdoorzaak is de enorme afhankelijkheid van Russisch gas, waarbij het erg onzeker is of Rusland straks nog wel gas levert aan Duitsland. Tegelijk maakte Uniper SE, een van Duitslands belangrijkste elektriciteitsproducenten, bekend dat het straks mogelijk de elektriciteitscentrale van Staudinger, nabij Frankfurt, moet stilleggen. De aanvoer van steenkool via de Rijn dreigt namelijk stil te vallen.

Door de verzengende temperaturen is het waterpeil van de Rijn enorm gedaald, waardoor zwaar transport over water vanaf vrijdag onmogelijk dreigt te worden. In een mededeling waarschuwt Uniper SE de autoriteiten dat die situatie tot september kan aanhouden. Nieuws dat de Duitse energieprijzen nog maar eens deed stijgen.

Portugal en Spanje

Ook hier hebben de extreme temperaturen gevolgen voor de waterkrachtcentrales. De Portugese elektriciteitsproducent REN heeft het over „de ergste droogte in honderd jaar.” Eind juli stonden de reservoirs voor de waterkrachtcentrales op 29 procent capaciteit, terwijl dat normaal meer dan 60 procent is.

In Spanje zag Iberdrola de productie van elektriciteit via waterkrachtcentrales halveren. EDP, een Portugees energiebedrijf dat via waterkrachtcentrales energie produceert, zei tegen Standard & Poor’s dat het z’n energie enkele maanden geleden voor zo’n 60 euro per MWh op de markt bracht. Om de productie op peil te houden, moet het nu op de internationale energiemarkten extra elektriciteit aankopen tegen 200 euro per MWh en meer.